Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H. Oeconomia

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.1 Economics and finance
5.6 Management and quality studies

Journal unique ID

201002

Publisher name

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Editorship

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/704 20-031 Lublin

Domains

PL Ekonomia i finanse

ISSN

0459-9586

eISSN

2449-8513

Publication frequency

quarterly

URL

https://journals.umcs.pl/h

BazHum

http://bazhum.pl/bib/journal/416/

Comments

Celem czasopisma jest upowszechnianie wiedzy o najnowszych osiągnięciach naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych w obszarze badań podstawowych, a także stosowanych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” sectio H (Oeconomia) wydawane jest przez Wydział Ekonomiczny UMCS. Pismo ukazuje się nieprzerwanie od 1967 r. Z czasem zwiększając częstotliwość. Aktualnie ukazuje się jako kwartalnik. Czasopismo skierowane jest do szerokiego grona odbiorców, którzy reprezentują zarówno środowisko naukowe, jak praktyków. Indeksowane w: BazHum, CEON

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2018 11.0 ---
  • 2020 20.0 ---