Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Rola policji w zapewnieniu bezpieczeństwa zgromadzeń publicznych w Polsce : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Policja
  • Zgromadzenia i imprezy masowe
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

379

Signature of printed version

A/380+CD

Comments

Bibliografia na stronach 231-240

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor