Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zapobieganie zjawiska korupcji wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydzał Bezpieczeństwa Narodowego

Promoter

[ 1 ] Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Etyka zawodowa
  • Korupcja
  • Służba więzienna
  • Więziennictwo
  • Zapobieganie
  • Polska
Number of pages

223

Signature of printed version

A/2563 + CD-ROM

First review

Tomasz KOŚMIDER

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

25.10.2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor