Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Środki przymusu bezpośredniego : zakres i sposoby użycia na przykładzie wybranych podmiotów bezpieczeństwa

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Wydawca

Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ; Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Data opublikowania

2020

Liczba stron

209

ISBN

9788366344600

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9912076737505606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,978-83-66344-60-0&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Policja
  • Polska
  • Przymus bezpośredni
  • Służba więzienna
  • Straż gminna
  • Wojsko Polskie (1944- )
Uwagi

Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Rozdziały
Uprawnienia przysługujące żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa publicznego (s. 133-159)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0