Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Uprawnienia przysługujące żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa publicznego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Ochrona ludności
  • Przymus bezpośredni
  • Siły zbrojne
  • Żołnierze
Strony (od-do)

133 - 159

Książka

Środki przymusu bezpośredniego : zakres i sposoby użycia na przykładzie wybranych podmiotów bezpieczeństwa

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0