Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Uprawnienia przysługujące żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa publicznego

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Ochrona ludności
  • Przymus bezpośredni
  • Siły zbrojne
  • Żołnierze
Pages (from - to)

133 - 159

Book

Środki przymusu bezpośredniego : zakres i sposoby użycia na przykładzie wybranych podmiotów bezpieczeństwa

Points of MNiSW / chapter

20.0