Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Contemporary threats to the security of Europe in the second decade of the 21st century

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2019

Liczba stron

441

ISBN

978-83-7523-726-9

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONk19007822&view=1

Słowa kluczowe
EN
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Terroryzm
  • Europa
Uwagi

Bibliografia przy rozdziałach i na stronach 417-429, netografia na stronach 431-436. Indeks.

Rozdziały
Underground warfare – case study of the cross border ‘terror tunnels’ between the Gaza Strip and Israel (s. 63-79)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0