Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Służba więzienna
  • Więziennictwo
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Number of pages

247

Signature of printed version

A/1017+CD

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 216-226

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor