Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Służba więzienna
  • Więziennictwo
  • Polska
Streszczenie

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Liczba stron

247

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/1017+CD

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 216-226

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor