Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Wiktoria Trybuł

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Studiów Strategicznych

E-mail

w.trybul@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0002-9363-5173

Artykuły (1)

Rozdziały (8)

Książki (2)

Rozprawa doktorska