Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Migracje w regionie Trójmorza jako wyzwanie dla bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Studia Wschodnioeuropejskie

Rocznik: 2020 | Numer: nr 13/2020

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Demografia
  • Inicjatywa Trójmorza
  • Migracje
EN
  • Demographic variables
  • Economic security
  • Migrations
  • Social security
  • Three Seas Initiative (3SI)
Streszczenie

PL W artykule zaproponowano powiązanie kwestii migracji z bezpieczeństwem społecznym i ekonomicznym. Problematyka migracji i możliwych implikacji dla bezpieczeństwa dotyczy właściwie wszystkich krajów na świecie. Aby, geograficznie ograniczyć pole badań zdecydowano się scharakteryzować państwa Inicjatywy Trójmorza. Migracje ludności są powiązane ze zmiennymi demograficznymi. Jest to konstatacja, która implikuje następujący wniosek: wymienione kategorie wzajemnie na siebie oddziałują. Zmienne demograficzne oraz migracje powinno się rozpatrywać wspólnie, gdyż tworzą kompleksowy obraz badanej rzeczywistości.

Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

82 - 100

URL

http://swe.uw.edu.pl/Nr%2013.pdf

Uwagi

Nr 13/2020 Państwa postradzieckie w procesie modernizacji

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0