Processing may take a few seconds...

Article


Title

Migracje w regionie Trójmorza jako wyzwanie dla bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2020

Published in

Studia Wschodnioeuropejskie

Journal year: 2020 | Journal number: nr 13

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Demografia
  • Inicjatywa Trójmorza
  • Migracje
EN
  • Demographic variables
  • Economic security
  • Migrations
  • Social security
  • Three Seas Initiative (3SI)
Abstract

PL W artykule zaproponowano powiązanie kwestii migracji z bezpieczeństwem społecznym i ekonomicznym. Problematyka migracji i możliwych implikacji dla bezpieczeństwa dotyczy właściwie wszystkich krajów na świecie. Aby, geograficznie ograniczyć pole badań zdecydowano się scharakteryzować państwa Inicjatywy Trójmorza. Migracje ludności są powiązane ze zmiennymi demograficznymi. Jest to konstatacja, która implikuje następujący wniosek: wymienione kategorie wzajemnie na siebie oddziałują. Zmienne demograficzne oraz migracje powinno się rozpatrywać wspólnie, gdyż tworzą kompleksowy obraz badanej rzeczywistości.

Date of online publication

2020

Pages (from - to)

82 - 100

DOI

10.31971/24500267.13.6

URL

http://swe.uw.edu.pl/Nr%2013.pdf

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0