Processing may take a few seconds...

Book


Title

Wybrane aspekty funkcjonowania państwa w XXI wieku

Editors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Celem książki jest prezentacja determinantów funkcjonowania współczesnych państw oraz wyzwań i zagrożeń, jakie im towarzyszą w dobie globalizacji. Przedmiotem badań autorów jest analiza procesów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki czynników warunkujących siłę i słabość państwa. Brana jest pod uwagę konieczność podejmowania wyzwań i walki z zagrożeniami. Treść monografii w interdyscyplinarny sposób prezentuje wiedzę z zakresu nauk społecznych, przede wszystkim nauki o bezpieczeństwie, stosunków międzynarodowych, prawa i ekonomii.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Naukowe Semper

Publisher name from the MNiSW list

Wydawnictwo Naukowe Semper

Date of publication

2019

Number of pages

185

ISBN

978-83-7507-263-1

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&tab=LibraryCatalog&docid=alma991052543887205066&context=L&lang=pl

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Geopolityka
  • Globalizacja
  • Państwa dysfunkcyjne
  • Państwo
  • Polityka międzynarodowa
  • System obronny państwa
  • Terroryzm
Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach. Publikacja dotowana ze środków Akademii Sztuki Wojennej - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Chapters
Podstawowe kierunki definiowania państwa w XXI wieku (p. 15-25)
Uznanie prawnomiędzynarodowe i suwerenność w odniesieniu do państw dysfunkcyjnych (p. 49-61)
Bezpieczeństwo energetyczne i jego wpływ na geopolitykę państwa (p. 83-95)
Działania stabilizacyjne jako szansa dla państw dysfunkcyjnych : ISAF w Afganistanie a działania nieregularne : studium przypadku (p. 97-113)
Terroryzm - metody działań, sposoby jego zwalczania oraz jego oddziaływanie na bezpieczeństwo państwa (p. 117-140)
Przyczyny rozwoju terroryzmu na przykładzie państw dysfunkcyjnych (p. 141-149)
License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

80.0

Total point value of MNiSW for editor

20.0