Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Wybrane aspekty funkcjonowania państwa w XXI wieku

Editors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Celem książki jest prezentacja determinantów funkcjonowania współczesnych państw oraz wyzwań i zagrożeń, jakie im towarzyszą w dobie globalizacji. Przedmiotem badań autorów jest analiza procesów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki czynników warunkujących siłę i słabość państwa. Brana jest pod uwagę konieczność podejmowania wyzwań i walki z zagrożeniami. Treść monografii w interdyscyplinarny sposób prezentuje wiedzę z zakresu nauk społecznych, przede wszystkim nauki o bezpieczeństwie, stosunków międzynarodowych, prawa i ekonomii.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Naukowe Semper

Publisher name from the Ministry list

Wydawnictwo Naukowe Semper

Date of publication

2019

Number of pages

185

ISBN

978-83-7507-263-1

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&tab=LibraryCatalog&docid=alma991052543887205066&context=L&lang=pl

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Geopolityka
  • Globalizacja
  • Państwa dysfunkcyjne
  • Państwo
  • Polityka międzynarodowa
  • System obronny państwa
  • Terroryzm
Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach. Publikacja dotowana ze środków Akademii Sztuki Wojennej - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Chapters
Podstawowe kierunki definiowania państwa w XXI wieku (p. 15-25)
Uznanie prawnomiędzynarodowe i suwerenność w odniesieniu do państw dysfunkcyjnych (p. 49-61)
Bezpieczeństwo energetyczne i jego wpływ na geopolitykę państwa (p. 83-95)
Działania stabilizacyjne jako szansa dla państw dysfunkcyjnych : ISAF w Afganistanie a działania nieregularne : studium przypadku (p. 97-113)
Terroryzm - metody działań, sposoby jego zwalczania oraz jego oddziaływanie na bezpieczeństwo państwa (p. 117-140)
Przyczyny rozwoju terroryzmu na przykładzie państw dysfunkcyjnych (p. 141-149)
License type

other

Total point value of monograph

80.0

Total point value for editor

20.0