Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Terroryzm - metody działań, sposoby jego zwalczania oraz jego oddziaływanie na bezpieczeństwo państwa

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Terroryzm
  • Zwalczanie
Pages (from - to)

117 - 140

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 139-140.

Book

Wybrane aspekty funkcjonowania państwa w XXI wieku

Ministry points / chapter

20.0