Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Działania stabilizacyjne jako szansa dla państw dysfunkcyjnych : ISAF w Afganistanie a działania nieregularne : studium przypadku

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Afganistan
  • Działania nieregularne (wojsko)
  • Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF)
  • Państwo dysfunkcyjne
  • Wojna w Afganistanie (2001-2014)
Pages (from - to)

97 - 113

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 111-113.

Book

Wybrane aspekty funkcjonowania państwa w XXI wieku

Points of MNiSW / chapter

20.0