Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Uznanie prawnomiędzynarodowe i suwerenność w odniesieniu do państw dysfunkcyjnych

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Państwa dysfunkcyjne
  • Suwerenność państwa
  • Uznanie państwa
Pages (from - to)

49 - 61

Comments

Bibliografia na stronach 60-61.

Book

Wybrane aspekty funkcjonowania państwa w XXI wieku

Points of MNiSW / chapter

20.0