Processing may take a few seconds...

Book


Title

Psychologia zagrożeń i bezpieczeństwa. Tom 1

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Inspiracją do powstania monografii była potrzeba wypełnienia luki poznawczej, jaka powstała w związku z dynamicznym rozwojem dyscypliny bezpieczeństwa na pograniczu z psychologią, obejmującej swym zakresem zagadnienia wynikające z pojawienia się heterogenicznych zagrożeń we współczesnym świecie. Na poziomie ogólnym celem niniejszej książki jest zaprezentowanie jednej z kluczowych dziedzin nauki zajmującej się konceptualizacją kryteriów rozróżnienia i opisu przejawów życia psychicznego oraz ukazanie rozwoju różnych stanowisk teoretycznych wykorzystywanych w postrzeganiu zjawiska bezpieczeństwa. Stąd też, treści w prezentowanej monografii, dobrano kierując się względami uwarunkowań zachowań ludzkich istotnych dla aspektów bezpieczeństwa i zagrożenia.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2020

Number of pages

239

ISBN

978-83-7523-818-1

eISBN

978-83-7523-975-1

URL

https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/produkt/psychologia-zagrozen-i-bezpieczenstwa-tom-1/

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Psychologia
Comments

Bibliografia, netografia na stronach 223-236.

Total point value of monograph

120.0