Processing may take a few seconds...

Book


Title

Jednoczenie wiedzy w naukach o bezpieczeństwie

Editors

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Siedlce, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Publisher name from the MNiSW list

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Date of publication

2020

Number of pages

402

ISBN

978-83-66541-12-2

URL

https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/2949/Glen%20red.%20Jednoczenie%20wiedzy%20w%20naukach%2025.06.pdf?sequence=1

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Wiedza
Comments

Bibliografie, netografie przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Published in

Book series: Elementy Teorii i Praktyki Transdyscyplinarnych Badań Problemów Bezpieczeństwa

Number in series

T. 9

Chapters
Domena nauk o bezpieczeństwie – aspekty teoretyczne, metodologiczne i systemowe (p. 11-40)
Heurystyczna rola analizy systemowej w badaniach bezpieczeństwa narodowego (p. 113-130)
Wybrane problemy badawcze zagadnienia bezpieczeństwa geopolitycznego, militarnego i ekonomiczno-gospodarczego państw regionu Trójmorza (p. 193-211)
Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version