Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wybrane problemy badawcze zagadnienia bezpieczeństwa geopolitycznego, militarnego i ekonomiczno-gospodarczego państw regionu Trójmorza

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Badania naukowe
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Geopolityka
 • Inicjatywa Trójmorza
 • Metody badawcze
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Paradygmat
EN
 • Economic security of the state
 • Geopolitics
 • International security
 • Military security
 • Social security
 • Three Seas Initiative (3SI)
Pages (from - to)

193 - 211

URL

https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/2949

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 210-211.

Book

Jednoczenie wiedzy w naukach o bezpieczeństwie

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / chapter

20.0