Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Wybrane problemy badawcze zagadnienia bezpieczeństwa geopolitycznego, militarnego i ekonomiczno-gospodarczego państw regionu Trójmorza

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Badania naukowe
  • Bezpieczeństwo eknomiczne państwa
  • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Geopolityka
  • Inicjatywa Trójmorza
  • Metody badawcze
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Paradygmat
Pages (from - to)

193 - 211

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 210-211.

Book

Jednoczenie wiedzy w naukach o bezpieczeństwie

Points of MNiSW / chapter

20