Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Domena nauk o bezpieczeństwie – aspekty teoretyczne, metodologiczne i systemowe

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Badania naukowe
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Klasyfikacja nauk
  • Metodologia
  • Nauki o bezpieczeństwie
Pages (from - to)

11 - 40

URL

https://www.researchgate.net/publication/342397432_Domena_nauk_o_bezpieczenstwie_-_aspekty_teoretyczne_metodologiczne_i_systemowe_httphdlhandlenet113312949

Book

Jednoczenie wiedzy w naukach o bezpieczeństwie

Ministry points / chapter

20.0