Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Badania systemowe w naukach o bezpieczeństwie

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Systemic Research in Security Studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Badania naukowe
  • Bezpieczeństwo
  • Metodologia
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Nauki społeczne
Pages (from - to)

11 - 34

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 30-33.

Book

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty metodologiczne i systemowe

Points of MNiSW / chapter

20.0