Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty metodologiczne i systemowe

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Niniejsza monografia dotyczy bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów metodologicznych i systemowych. Autorzy poszczególnych artykułów poruszają kwestie związane z badaniami systemowymi w naukach o bezpieczeństwie oraz zagadnienia metodologii badań bezpieczeństwa. Omawiają nowy ład międzynarodowy, transformację porządku europejskiego po zimnej wojnie i wpływ czynnika technologicznego na międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa. Autorzy analizują również aspekty systemowe i regionalne. Opisują rolę i znaczenie sił specjalnych w walce z zagrożeniami współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego, a także polityczny i technologiczny wymiar mocarstwowości kosmicznej. W ramach problematyki regionalnej omawiają dylematy i wyzwania polityki bezpieczeństwa europejskiego państwa średniego (na przykładzie Republiki Czeskiej), poruszają kwestię wspólnoty bezpieczeństwa w odniesieniu do organizacji Mercosur oraz analizują wyzwania geopolityczne Białorusi po zakończeniu „pauzy strategicznej”. Dopełnieniem analizowanego wymiaru regionalnego są teksty poświęcone zagrożeniom ekonomicznego wymiaru bezpieczeństwa w strategiach bezpieczeństwa narodowego państw bałtyckich, a także wpływowi sytuacji w Ukrainie i w Republice Białorusi na bezpieczeństwo Polski w koncepcjach i praktyce politycznej ugrupowań prawicowych w Polsce po 2015 roku.

Miejsce

Kraków, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Data opublikowania

2020

Liczba stron

264

ISBN

978-83-233-4970-9

eISBN

978-83-233-7205-9

URL

https://wuj.pl/ksiazka/bezpieczenstwo-miedzynarodowe

Słowa kluczowe
PL
 • Badania naukowe
 • Bezpieczeństwo kosmiczne
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Białoruś
 • Czechy
 • Ekonomia
 • Europa
 • Metodologia
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Polska
 • Region bałtycki
 • Ukraina
 • Technologia
Rozdziały
Badania systemowe w naukach o bezpieczeństwie (s. 11-34)
Problemy metodologii badań bezpieczeństwa wobec przyszłości (s. 35-48)
Zagrożenia ekonomicznego wymiaru bezpieczeństwa w strategiach bezpieczeństwa narodowego państw bałtyckich (s. 215-234)