Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zagrożenia ekonomicznego wymiaru bezpieczeństwa w strategiach bezpieczeństwa narodowego państw bałtyckich

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Threats to the Economic Dimension of Security in the National Security Strategies of the Baltic States

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
EN
 • Economic security of the state
 • Economy
 • Estonia
 • International security
 • Latvia
 • Lithuania
 • National security
 • Security policy
 • Security strategy
PL
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Ekonomia
 • Estonia
 • Kraje bałtyckie
 • Litwa
 • Łotwa
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Region bałtycki
 • Strategia bezpieczeństwa
Pages (from - to)

215 - 234

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 232-234.

Book

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty metodologiczne i systemowe

Points of MNiSW / chapter

20.0