Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Problemy metodologii badań bezpieczeństwa wobec przyszłości

Autorzy

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN The Methodology of Security Research – Future Challenges

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Badania naukowe
 • Badania ilościowe
 • Badania jakościowe
 • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Metodologia
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki społeczne
 • Prognozowanie
EN
 • International security
 • Methodology
 • National security
 • Qualitative research
 • Quantitative research
Strony (od-do)

35 - 48

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 47-48.

Książka

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty metodologiczne i systemowe

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0