Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zarządzanie bezpieczeństwem transportu drogowego towarów niebezpiecznych w Polsce : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydzial Bezpieczeństwa Narodowego

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | [ 2 ] Politechnika Łódzka

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Logistyka
  • Towary niebezpieczne
  • Transport drogowy
  • Prawo
  • Polska
Number of pages

330

Signature of printed version

A/3252 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 305-321.

First review

Lech Kościelecki

Second review

Andrzej Szymonik

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

20.06.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor