Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar pozamilitarny. Część 2

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Książka stanowi drugą część monografii zatytułowanej Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego i poświęcona jest wymiarowi pozamilitarnemu bezpieczeństwa. Każdy z rozdziałów przedstawia unikalną perspektywę badawczą oraz samodzielną refleksję. W tomie tym zebrano rozdziały zarówno badaczy doświadczonych, jak i tych będących na początku swojej drogi naukowej. W monografii zaprezentowano często nowe spojrzenie badaczy, niespotykane w innych publikacjach z tego zakresu, co szczególnie wpływa na świeżość ujęcia tematu oraz wysuniętych wniosków.

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Difin

Wydawca z listy MNiSW

Difin

Data opublikowania

2020

Liczba stron

430

ISBN

978-83-8085-612-7

URL

https://ksiegarnia.difin.pl/podstawy-bezpieczenstwa-miedzynarodowego-wymiar-pozamilitarny-czesc2

Słowa kluczowe
EN
 • Australia
 • Brazil
 • China
 • Defence capability of a State
 • Food security of the state
 • Health
 • Human trafficking
 • India
 • Russia
 • International security
 • Military security
 • Security
 • State air safety
 • United States of America
PL
 • Australia
 • Brazylia
 • Chiny
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo powietrzne państwa
 • Bezpieczeństwo zdrowotne
 • Bezpieczeństwo żywnościowe państwa
 • Dyplomacja obronna
 • Handel ludźmi
 • Indie
 • Obronność państwa
 • Państwa dysfunkcyjne
 • Przestrzeń kosmiczna
 • Rosja
 • Stany Zjednoczone (USA)
Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 391-425.

Rozdziały
Brazylia jako mocarstwo regionalne o ambicjach globalnych (s. 164-184)
Federacja Rosyjska – ambicjonalne mocarstwo dwóch kontynentów (s. 164-184)
Bezpieczeństwo żywnościowe (s. 245-279)
Bezpieczeństwo zdrowotne (s. 307-334)
Bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej i działalności w Kosmosie (s. 335-350)
Wyzwania dla dyplomacji w zapewnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego (s. 351-364)
Bezpieczeństwo ofiar handlu ludźmi w ustawodawstwie międzynarodowym i praktyce (s. 365-388)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0