Processing may take a few seconds...

Book


Title

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar pozamilitarny. Część 2

Editors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Książka stanowi drugą część monografii zatytułowanej Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego i poświęcona jest wymiarowi pozamilitarnemu bezpieczeństwa. Każdy z rozdziałów przedstawia unikalną perspektywę badawczą oraz samodzielną refleksję. W tomie tym zebrano rozdziały zarówno badaczy doświadczonych, jak i tych będących na początku swojej drogi naukowej. W monografii zaprezentowano często nowe spojrzenie badaczy, niespotykane w innych publikacjach z tego zakresu, co szczególnie wpływa na świeżość ujęcia tematu oraz wysuniętych wniosków.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Difin

Publisher name from the MNiSW list

Difin

Date of publication

2020

Number of pages

430

ISBN

978-83-8085-612-7

URL

https://ksiegarnia.difin.pl/podstawy-bezpieczenstwa-miedzynarodowego-wymiar-pozamilitarny-czesc2

Keywords
EN
 • Australia
 • Brazil
 • China
 • Defence capability of a State
 • Food security of the state
 • Health
 • Human trafficking
 • India
 • Russia
 • International security
 • Military security
 • Security
 • State air safety
 • United States of America
PL
 • Australia
 • Brazylia
 • Chiny
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo powietrzne państwa
 • Bezpieczeństwo zdrowotne
 • Bezpieczeństwo żywnościowe państwa
 • Dyplomacja obronna
 • Handel ludźmi
 • Indie
 • Obronność państwa
 • Państwa dysfunkcyjne
 • Przestrzeń kosmiczna
 • Rosja
 • Stany Zjednoczone (USA)
Comments

Bibliografia, netografia na stronach 391-425.

Chapters
Stany Zjednoczone jako światowy żandarm (p. 62-89)
Brazylia jako mocarstwo regionalne o ambicjach globalnych (p. 164-184)
Federacja Rosyjska – ambicjonalne mocarstwo dwóch kontynentów (p. 164-184)
Państwa dysfunkcyjne w XXI wieku - analiza terminologiczna (p. 204-221)
Pozapaństwowe podmioty stosunków międzynarodowych w XXI wieku (p. 222-244)
Bezpieczeństwo żywnościowe (p. 245-279)
Bezpieczeństwo zdrowotne (p. 307-334)
Bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej i działalności w Kosmosie (p. 335-350)
Wyzwania dla dyplomacji w zapewnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego (p. 351-364)
Bezpieczeństwo ofiar handlu ludźmi w ustawodawstwie międzynarodowym i praktyce (p. 365-388)
Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0