Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Brazylia jako mocarstwo regionalne o ambicjach globalnych

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
EN
 • Brasil
 • Energy security of the state
 • Economic security of the state
 • Geopolitics
 • Human potential
 • International Organisations
 • International relations
 • International security
 • Security strategy
 • War potential
PL
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Brazylia
 • Geopolityka
 • Organizacje międzynarodowe
 • Polityka międzynarodowa
 • Potencjał ludzki
 • Potencjał wojenny
 • Siła państwa
 • Strategia bezpieczeństwa
Pages (from - to)

164 - 184

Book

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar pozamilitarny. Część 2

Points of MNiSW / chapter

20.0