Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Federacja Rosyjska – ambicjonalne mocarstwo dwóch kontynentów

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Azja
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bliski Wschód
 • Geopolityka
 • Konflikty zbrojne
 • Polityka zagraniczna
 • Potencjał ludzki
 • Potencjał wojenny
 • Rosja
 • Siła państwa
 • Strategia bezpieczeństwa
EN
 • Armed conflicts
 • Economic security of the state
 • Geopolitics
 • Human potential
 • International relations
 • International security
 • Military security
 • National security
 • Russia
 • War potential
Pages (from - to)

164 - 184

Book

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Część 2

Points of MNiSW / chapter

20