Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Bezpieczeństwo zdrowotne

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo zdrowotne
  • Zdrowie publiczne
Pages (from - to)

307 - 334

Book

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Część 2

Points of MNiSW / chapter

20