Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Bezpieczeństwo ofiar handlu ludźmi w ustawodawstwie międzynarodowym i praktyce

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
EN
 • Crime
 • Human trafficking
 • International law
 • International security
PL
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Handel ludźmi
 • Ofiary przestępstw
 • Praca przymusowa
 • Prawo karne
 • Prawo międzynarodowe
 • Przestępczość zorganizowana
Pages (from - to)

365 - 388

Book

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Część 2

Points of MNiSW / chapter

20