Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Pozapaństwowe podmioty stosunków międzynarodowych w XXI wieku

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee | [ D ] phd student

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Globalizacja
  • Polityka międzynarodowa
  • Przedsiębiorstwo międzynarodowe
Pages (from - to)

222 - 244

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052830143105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Pozapa%C5%84stwowe%20podmioty%20stosunk%C3%B3w%20mi%C4%99dzynarodowych%20w%20XXI%20wieku&offset=0

Book

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar pozamilitarny. Część 2

Points of MNiSW / chapter

20.0