Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo żywnościowe

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Bezpieczeństwo żywnościowe państwa
  • Gospodarka żywnościowa
  • Żywność
EN
  • Economic security of the state
  • Food security of the state
Pages (from - to)

245 - 279

Book

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar pozamilitarny. Część 2

Points of MNiSW / chapter

20.0