Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Państwa dysfunkcyjne w XXI wieku - analiza terminologiczna

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Państwo
  • Państwa dysfunkcyjne
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

204 - 221

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052830143205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,%20Pa%C5%84stwa%20dysfunkcyjne%20w%20XXI%20wieku%20-%20analiza%20terminologiczna&offset=0

Książka

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar pozamilitarny. Część 2

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0