Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Państwa dysfunkcyjne w XXI wieku - analiza terminologiczna

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Państwo
  • Państwa dysfunkcyjne
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

204 - 221

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052830143205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,%20Pa%C5%84stwa%20dysfunkcyjne%20w%20XXI%20wieku%20-%20analiza%20terminologiczna&offset=0

Book

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar pozamilitarny. Część 2

Points of MNiSW / chapter

20.0