Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Diagnoza stanu wskaźników bezpieczeństwa ekonomicznego

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Gospodarka
  • Prognozy
Pages (from - to)

47 - 67

Book

Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025 : scenariusze

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0