Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Diagnoza bezpieczeństwa energetyczno-ekologicznego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Bezpieczeństwo ekologiczne
  • Polityka energetyczna
  • Polska
Strony (od-do)

67 - 97

Książka

Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025 : scenariusze

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0