Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Diagnoza bezpieczeństwa energetyczno-ekologicznego

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Bezpieczeństwo ekologiczne
  • Polityka energetyczna
  • Polska
Pages (from - to)

67 - 97

Book

Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025 : scenariusze

Points of MNiSW / chapter

20.0