Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Diagnoza bezpieczeństwa cyfrowego (cybernetycznego)

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Cyberprzestrzeń
  • Cyberwojna
  • Militaryzacja
  • System bezpieczeństwa państwa
  • Systemy teleinformatyczne wojskowe
  • Bezpieczeństwo cyfrowe
  • Nowe technologie
  • Prognozy
Pages (from - to)

153 - 162

Book

Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025 : scenariusze

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0