Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Wymiar militarny

Autorzy

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Prognozy
Strony (od-do)

45

Książka

Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025 : scenariusze

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0