Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Diagnoza bezpieczeństwa militarnego

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Prognozy
Pages (from - to)

106 - 110

Book

Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025 : scenariusze

Ministry points / chapter

20.0