Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Geopolityczna oś historii a Bitwa Warszawska

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bellona (czasopismo 1918-1939)
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bitwa warszawska (1920)
  • Czasopismo wojskowe
  • Geopolityka
  • Polska
  • Rosja
  • Wojna polsko-bolszewicka (1919-1920)
Pages (from - to)

11 - 18

Book

Księga pamiątkowa arma virumque cano : Polskie zwycięstwo dla wolności Europy : 100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920

Points of MNiSW / chapter

5.0