Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Racja stanu w warunkach postsuwerenności i sieciowości międzynarodowej państw

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Geopolityka
  • Globalizacja
  • Polityka międzynarodowa
  • Polska
  • Racja stanu
  • Suwerenność państwa
Pages (from - to)

85 - 107

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 105-107. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Polska racja stanu w perspektywie globalnych przemian

Points of MNiSW / chapter

20.0