Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Siły Zbrojne RP a bezpieczeństwo Polski w dobie zmian klimatu

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo ekologiczne
  • Klęski elementarne
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Wojsko
  • Zmiany klimatyczne
  • Polska
Strony (od-do)

255 - 273

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 270-273. Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Polska racja stanu w perspektywie globalnych przemian

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0