Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Siły Zbrojne RP a bezpieczeństwo Polski w dobie zmian klimatu

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo ekologiczne
  • Klęski elementarne
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Wojsko
  • Zmiany klimatyczne
  • Polska
Pages (from - to)

255 - 273

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 270-273. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Polska racja stanu w perspektywie globalnych przemian

Ministry points / chapter

20.0