Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Doskonalenie kompetencji żołnierzy zajmujących stanowiska kierownicze w wojskowych komendach uzupełnień : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu | [ 2 ] Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Language

polish

Keywords
PL
  • Kompetencje zawodowe
  • Kształcenie zawodowe
  • Oficerowie (wojsko)
  • Rozwój zawodowy
  • Wojskowe komendy uzupełnień
  • Terenowa administracja wojskowa
Number of pages

277

Signature of printed version

A/4005 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 221-230.

First review

Mariusz Frączek

Second review

Andrzej PIECZYWOK

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

18.11.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor