Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr Adam Rybka

Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Strategii Wojskowej

E-mail

a.rybka@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 46 41

ORCID

0000-0003-2855-9554

ResearcherID

B-8351-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 75%
5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 25%

Rozdziały (3)

Książki (1)