Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Polskie Kontyngenty Wojskowe w operacjach wojskowych Sojuszu Północnoatlantyckiego w procesie kształtowania bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie | [ 2 ] Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Language

polish

Keywords
PL
  • NATO
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Działania wojsk poza granicami państwa
  • Kontyngenty wojskowe
  • Operacje pokojowe
  • Współpraca wojskowa
  • Polska
Number of pages

296

Signature of printed version

A/4010 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 265-277.

First review

Grzegorz SOBOLEWSKI

Second review

Mariusz Fryc

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

15.11.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor