Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ Federacji Rosyjskiej na suwerenność Gruzji : rozprawa doktorska

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Uniwersetytet Łódzki | [ 2 ] Uniwersytet Warszawski

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo i wojskowość
  • Konflikt gruzińsko-rosyjski (2008)
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Polityka międzynarodowa
  • Suwerenność państwa
  • Gruzja
  • Rosja
  • NATO
Number of pages

227

Signature of printed version

A2764 + CD - ROM

Research project title

Rozprawa Doktorska

First review

Przemysław Żurawski Vel Grajewski

Second review

Aleksandra Gasztold

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

24.03.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor