Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Jarosław Gryz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Studiów Strategicznych

E-mail

j.gryz@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 34 29

ORCID

0000-0001-6671-2391

ResearcherID

U-2371-2018

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (4)

Rozdziały (6)

Książki (5)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)