Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Ochrona przeciwpożarowa w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

[ 1 ] Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | [ 2 ] Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie | [ 3 ] Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Language

polish

Keywords
PL
  • Państwowa Straż Pożarna
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Strategia bezpieczeństwa
  • Straż pożarna
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Number of pages

336

Signature of printed version

A/3245 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 324-336.

First review

Jagusiak Bogusław

Second review

Grzegorz SOBOLEWSKI

Third review

Włodzimierz Fehler

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

14.06.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor