Processing may take a few seconds...

Book


Title

Przeciwdziałanie suszy. Retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Book type

scientific monograph / Habilitation

Publication language

polish

Abstract

PL „W pracy podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie jak ograniczać występowanie klęsk żywiołowych suszy i powodzi przeciwdziałając im w ramach systemu zarządzania kryzysowego Polski. Problemy szczegółowe przybrały następującą postać: w jaki sposób włączyć przeciwdziałanie suszy i powodzi do systemu zarządzania kryzysowego? w jaki sposób włączyć retencję wody w działania instytucji publicznych? jakie rozwiązania normatywne, organizacyjne, funkcjonalne determinują obecną postać systemu zarządzania kryzysowego i jak należy je zmienić? jakim powinien być docelowy model rozwiązań łączący ochronę przeciwpowodziową oraz przeciwdziałanie skutkom suszy?” Publikację Przeciwdziałanie suszy (…) kierujemy do ekspertów rządowych i samorządowych, konsultantów ds. zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska naturalnego, rolnictwa, gospodarki wodnej, ekonomii i prawa, inżynierów (środowiska, hydrologów, hydrotechników), administracji publicznej szczebla gminy, powiatu, województwa, państwa, rolników, ekologów i wszystkich zainteresowanych ochroną środowiska, zapobieganiem suszy, rozwojem ekonomicznym i rozwiązaniami w obszarze bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego. Będzie również pomocna dla studentów kierunków technicznych zw. z kierunkiem inżynieria środowiska, ale również kształcących się w obszarze bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego. Zawiera w sobie projekcję zarządzania kryzysowego państwa, ukazując związki między jej teorią a praktyką.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publisher name from the Ministry list

Wydawnictwo Naukowe PWN

Date of publication

2021

Number of pages

268

ISBN

9788301216153

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052890602205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Przeciwdziałanie%20suszy.%20Retencja%20wody%20w%20systemie%20zarządzania%20kryzysowego%20Polski&offset=0

Keywords
PL
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Polska
  • Powódź
  • Retencja (hydrologia)
  • Retencja wody
  • Susza
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Zasoby wodne
Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 251-260. Dla urzędników, konsultantów do spraw zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska, rolnictwa i studentów. Spis treści dostępny na stronie: https://www.biblos.pk.edu.pl/ST/2021/05/100000333927/100000333927_Gryz_PrzeciwdzialanieSuszy.pdf

Total point value of monograph

120.0