Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Przeciwdziałanie suszy. Retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2021

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL „W pracy podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie jak ograniczać występowanie klęsk żywiołowych suszy i powodzi przeciwdziałając im w ramach systemu zarządzania kryzysowego Polski. Problemy szczegółowe przybrały następującą postać: w jaki sposób włączyć przeciwdziałanie suszy i powodzi do systemu zarządzania kryzysowego? w jaki sposób włączyć retencję wody w działania instytucji publicznych? jakie rozwiązania normatywne, organizacyjne, funkcjonalne determinują obecną postać systemu zarządzania kryzysowego i jak należy je zmienić? jakim powinien być docelowy model rozwiązań łączący ochronę przeciwpowodziową oraz przeciwdziałanie skutkom suszy?” Publikację Przeciwdziałanie suszy (…) kierujemy do ekspertów rządowych i samorządowych, konsultantów ds. zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska naturalnego, rolnictwa, gospodarki wodnej, ekonomii i prawa, inżynierów (środowiska, hydrologów, hydrotechników), administracji publicznej szczebla gminy, powiatu, województwa, państwa, rolników, ekologów i wszystkich zainteresowanych ochroną środowiska, zapobieganiem suszy, rozwojem ekonomicznym i rozwiązaniami w obszarze bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego. Będzie również pomocna dla studentów kierunków technicznych zw. z kierunkiem inżynieria środowiska, ale również kształcących się w obszarze bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego. Zawiera w sobie projekcję zarządzania kryzysowego państwa, ukazując związki między jej teorią a praktyką.

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Naukowe PWN

Data opublikowania

2021

Liczba stron

268

ISBN

9788301216153

URL

https://ksiegarnia.pwn.pl/Przeciwdzialanie-suszy,879806482,p.html

Słowa kluczowe
PL
  • Susza
  • Powódź
  • Retencja (hydrologia)
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0