Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Działalność organizacji pozarządowych w obszarze edukacji na rzecz bezpieczeństwa w Polsce : rozprawa doktorska

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu | [ 2 ] Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo i wojskowość
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Edukacja
  • Kształcenie
  • Organizacje pozarządowe (NGO)
  • Polska
Number of pages

343

Signature of printed version

A/2766 + CD - ROM

Research project title

Rozprawa doktorska

First review

Barbara Kaczmarczyk

Second review

Andrzej PIECZYWOK

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

28.04.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor