Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Działalność organizacji pozarządowych w obszarze edukacji na rzecz bezpieczeństwa w Polsce : rozprawa doktorska

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu | [ 2 ] Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo i wojskowość
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Edukacja
  • Kształcenie
  • Organizacje pozarządowe (NGO)
  • Polska
Number of pages

343

Signature of printed version

A/2766 + CD - ROM

Research project title

Rozprawa doktorska

First review

Barbara Kaczmarczyk

Second review

Andrzej PIECZYWOK

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

28.04.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor