Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Dezinformacja i jej wpływ na bezpieczeństwo publiczne : rozprawa doktorska

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | [ 2 ] Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie | [ 3 ] Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo i wojskowość
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Dezinformacja (wojsko)
  • Walka informacyjna
  • Polska
Number of pages

345

Signature of printed version

A/2757 + CD - ROM

Research project title

Rozprawa doktorska

First review

Bernard Wiśniewski

Second review

Anna Llanos-Antczak

Third review

Zbigniew Ciekanowski

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

07.03.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor