Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Doskonalenie procesu szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

[ 1 ] Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | [ 2 ] Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Funkcjonariusze publiczni
  • Kompetencje zawodowe
  • Kształcenie ustawiczne
  • Służba więzienna
  • Szkolenie zawodowe
  • Polska
Number of pages

340

Signature of printed version

A/3548+CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 239-264.

First review

Bernard Wiśniewski

Second review

Jacek Nowak

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

30.06.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor