Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Podejście projektowe w wojskowej myśli operacyjnej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie | [ 2 ] Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Language

polish

Keywords
PL
  • Design thinking
  • Projektowanie
  • Siły zbrojne
  • Sztuka operacyjna
  • Walka zbrojna
Number of pages

392

Signature of printed version

A/3249 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia. dokumenty doktrynalne na stronach 269-289.

First review

Janusz Kręcikij

Second review

Piotr MALINOWSKI

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

22.06.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor