Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Przemysław Paździorek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki

E-mail

p.pazdziorek@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 46 61

ORCID

0000-0002-1698-8338

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (2)

Rozdziały (11)

Książki (8)